Nabídka skladových zásob dlužníka Salus domine a.s. (dříve MPOWER Engineering, a.s.) – polotovary výrobky hutní materiál aj.

Značka: MSPH 98 INS 6546/2021

Cena: 1500000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

17.02.2022
29.04.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Salus domine a.s., IČO: 278 19 647, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 98 INS 6546/2021.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek – skladové zásoby a drobný majetek. Majetek je uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 15.2.2022 pod číslem dokumentu B-34. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo:

3 – Skladové zásoby materiálu, polotovarů a výrobků – viz. Příloha 1

4 – Drobný majetek – viz. Příloha 2

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí položky soupisu majetkové podstaty číslo 3 a 4 k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zajištěným věřitelem.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v částce bez DPH (Dlužník je plátce DPH) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 30.3.2022 (12:00 hod).

Minimální nabídka 1.500.000 Kč + DPH

Majetek dlužníka uložen na dvou místech:

 1. Areál Homola – Ostrava – Kunčičky, – prohlídka možná 28.3.2022 v 10 hod po předchozí domluvě.
 2. Areál ZPA Pečky – Pečky, Třída 5. května 166 – prohlídka možná 29.3.2022 v 10 hod po předchozí domluvě.

Přílohy:

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 30.04.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 19.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 25.04.2023 Celá ČR 268 400 Kč Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 25.04.2023 Celá ČR 107 600 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!