NABÍDKA SOUBORU POHLEDÁVEK zapsaných v soupisu majetkové podstaty v ins.řízení Bonenkai a.s.pod položkou č.44 a č.45

Značka: 44-45

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

07.03.2023
17.04.2023

JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, se sídlem Praha 1, Washingtonova 1567/25, PSČ 110 00 (doručovací adresa Šafaříkova 5, Praha 2, 120 00), jako insolvenční správce dlužníka Bonenkai a.s. č.j. MSPH 90 INS 13563 / 2018, IČ: 26709112, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze oznamuje, že nabízí soubor pohledávek dlužníka s příslušenstvím z jeho obchodní činnosti:

 1. Pohledávka v majetkové podstatě zapsána pod pol. č.44 za Adrianem Leonardem Krufem, z blanco směnky vystavené v Praze dne 7.prosince 2015 výstavcem Cartoon Mania s.r.o., IČO: 28462271, sídlem Terronská 727/7, 160 00, Praha 6, na řad TIPGAMES a.s., IČO: 26709112, sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, znějící na směnečnou sumu 8.145 000 Kč s doložkou BEZ PROTESTU, bez uvedení data splatnosti , s označením platebního místa Beroun, administrativní budova TIPGAMES a.s., Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, per aval za výstavce Adrianus Leonardus F.Kruf.

 

 1. Pohledávka v majetkové podstatě zapsána pod pol. č.45 za Adrianem Leonardem Krufem, z blanco směnky, označené jako směnka , jež byla vystavena v Praze dne 9. května 2016 výstavcem Cartoon Mania s.r.o., IČO: 28462271, sídlem Terronská 727/7, 160 00, Praha 6, na řad TIPGAMES a.s., IČO: 26709112, sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, znějící na směnečnou sumu  11. 063 000 Kč s doložkou BEZ PROTESTU, bez uvedení data splatnosti , s označením platebního místa Beroun, administrativní budova TIPGAMES a.s., Politických vězňů 156, 266 01 Beroun, per aval za výstavce Adrianus Leonardus F.Kruf.

 

Podmínky prodeje:

– přímý prodej (Smlouva o postoupení pohledávek)

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek

– veškeré náklady s případným převzetím věci hradí kupující.

Insolvenční správce má právo předložené nabídky odmítnout či prodej zrušit.

Informace o zadavateli

matyasova@ak-praha.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  05.04.2024 05.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.03.2024 15.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2024 31.05.2024 Celá ČR 50 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!