Nabídka úplatného postoupení vykonatelné pohledávky v nominální hodnotě 7.461.563,- Kč s příslušenstvím a částečným zajištěním

Značka: KSPA 59 INS 30721 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Litomyšl, Česko

Kraj: Královehradecký kraj

Pohledávky

30.10.2020
16.11.2020

V insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužníka První litomyšlská stavební a.s., IČ: 15034682 u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích  pod sp. zn. KSPA 59 INS 30721 / 2014 insolvenční správce nabízí prodejem mimo dražbu (dle usnesení č.j. KSPA 59 INS 30721 / 2014-B92) pohledávku sepsanou v majetkové podstatě pod pořadovým číslem 43 za dlužníkem Medira, s.r.o., IČ: 25058592 se sídlem Praha 9 – Černý Most, kpt. Stránského 984/25, PSČ 198 00, vymáhanou na základě exekučního titulu, kterým je Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 59 INS 30721/2014-C5-9 ze dne 26. července 2017 ve spojení s Usnesením č.j. KSPA 59 INS 30721/2014-C5-11 ze dne 8. srpna 2017 v exekučním řízení vedeném Mgr. Janem Pekárkem, Exekutorský úřad Praha 10 pod sp. zn. 061 EX 142/17.

Insolvenční správce jako poškozený v rámci trestního řízení vedeného u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 2 T 182/2018 uplatnil po obviněných náhradu škody, jelikož někdejší statutární orgán dlužníka jednáním, které je popsáno v obžalobě mohl při zachování totožnosti skutku naplnit v souběhu i skutkovou podstatu trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku dle ust. § 220 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v platném znění, čímž dlužníku mohl způsobit škodu ve výši 7.461.563,- Kč s DPH (tj. bez DPH 6.166.581,- Kč). Dne 12. prosince 2019 byl ve věci vyhlášen rozsudek o vině a trestu obžalovaných, v rámci kterého bylo všem obžalovaným dle ust. § 228, odst. 1 tr.  řádu společně a  nerozdílně  uloženo  uhradit  dlužníkovi  škodu  ve  výši 4.889.895,95 Kč. Do rozhodnutí byly podány opravné prostředky, o kterých bylo dne 26. května 2020 odvolacím soudem rozhodnuto tak, že rozhodnutí okresního soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. V rámci trestního řízení byla možná škoda zajištěna majetkem obviněných v hodnotě zhruba 500.000,- Kč.

Insolvenční správce disponuje k pohledávce exekučním titulem (přičemž veškeré doklady k žalobnímu nároku jsou součástí insolvenčního rejstříku v rámci podané odpůrčí žaloby), dále dokumenty týkající se průběhu exekučního řízení (na pohledávku dosud nebylo ničeho vymoženo) a rozsudky v související trestní věci. Tyto podklady budou předány postupníkovi spolu s podpisem kupní smlouvy. Podmínkou prodeje pohledávek je souhlas s úhradou kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Insolvenční správce si vyhrazuje právo všechny obdržené nabídky případně odmítnout. Insolvenční správce neručí budoucímu postupníkovi za vymahatelnost a dobytnost pohledávek. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek. Nejedná se o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 zákona č. 89/2012 Sb.

Nabídky na odkup shora popsaných pohledávek jako celku je možno podávat v termínu do 13. listopadu 2020 včetně a tyto insolvenčnímu správci adresovat prostřednictvím emailové adresy: cihak@spory.org. Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny za pohledávku v minimální výši alespoň 50.000,- Kč.


Informace o zadavateli

Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.02.2024 22.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 15.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.02.2024 21.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!