Nákladní automobil Citroen Berglingo, SPZ:7B69671, VIN: VF7GBKFWC94282808

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Movité věci

25.03.2024
12.05.2024

Insolvenční správce nabízí k prodeji:

Nákladní automobil Citroen Berglingo, SPZ:7B69671, VIN: VF7GBKFWC94282808
Datum první registrace: 03.09.2007, Stav km cca 149 tis. km, výkon: 55 kW, objem: 1360 cm, palivo: BA
bez platné STK:do 9.3.2024

Zjevná vada – zadní dveře (mechanizmus zámku).

Podmínky prodeje:
– prodej nejvyšší nabídce
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– náklady nese kupující
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou veškeré podané nabídky bez udání důvodu

Nabídky (tj. kupní cena) zasílejte na email: is.vojtek@outlook.com ve lhůtě do 12.5.2024.

Nabídka musí být vyčíslena v českých korunách a musí obsahovat přesné označení zájemce (jméno/název, RČ/IČ, bydliště/sídlo a telefonický nebo e-mailový kontakt).
Zájemcem nesmí být osoba vyloučená z nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 insolvenčního zákona (případně jí musí být udělena výjimka ze zákazu nabývání).
Nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu § 1780 občanského zákoníku.
Text smlouvy o prodeji a koupi movitých věcí, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, je na vyžádání k dispozici u insolvenčního správce.
Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s předložením jejich nabídky.Informace o zadavateli

Miroslav Vojtek is.vojtek@outlook.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!