Nehmotný majetek

Značka: KSBR 56 INS 26655/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

11.11.2021
23.11.2021

Insolvenční správce Mgr. Martin Kopčil nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 56 INS 26655/2020 dlužníka Sobriety s.r.o. k prodeji  následující nehmotný majetek, sepsaný v soupisu majetkové podstaty pod položkami č. 67, 68, 69, 76, 78.  Jedná se o soubor nehmotného majetku přináležící k optickému analytickému systému včetně zdrojových kódů.

Popis:

Jedná se o metodu sofistikovaného optického měřicího systému Sobriety s.r.o., který je řízen společností vyvinutým softwarem MERCURY RT založeným na principu korelace digitálního obrazu (DIC). Slouží pro bezkontaktní měření specifických materiálových vlastností, vibrografickou analýzu a testování komponent, a to i při vysoké teplotě. Více informací www.sobriety.cz. Přiložená fotografie je ilustrační.

Podmínky prodeje:

 1. Prodej souboru nehmotného majetku.
 2. Nabízený majetek bude prodán nejvýhodnější nabídce pro majetkovou podstatu.
 3. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 4. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 5. Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu (prozatím není vydán).

 Nabídky doručte nejpozději do 22.11.2021 na emailovou adresu: insolvence@kopcil.cz, případně formou odpovědního formuláře z tohoto inzerátu nebo poštou na adresu: Mgr. Martin Kopčil, Palackého tř. 119, 612 00 Brno. 

O bližší informace k nabízenému nehmotnému majetku je možno požádat na emailové adrese: insolvence@kopcil.cz.


Informace o zadavateli

Martin Kopčil martin.kopcil@kopcil.cz Kameníčkova 1114/2, 616 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!