Nemovité věci Raspenava (RD)

Značka: 5145

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Raspenava, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

07.05.2020
07.05.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníků: Miroslav Ďuďa a Milena Ďuďová, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 12299/2019, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k přímému prodeji níže popsané nemovité věci, jež je sepsány v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 4, a to:

 • pozemek p.č. 1752/2, jehož součástí je budova s č.p. 387,
 • pozemek p.č. 1752/3, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba,

to vše katastrální území a obec Raspenava, zapsáno na listu vlastnictví č. 697.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 10.08.2020 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!