Nemovitost – občanská vybavenost k.ú. Město Albrechtice

Značka: KSOS 36 INS 12323/2017

Cena: 1232000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Krnovská, Město Albrechtice, Česko

Nemovité věci

20.08.2020
11.09.2020

V insolvenčním řízení vedeném pod sp.zn. KSOS 36 INS 12323/2017 – dlužník Jana Slezáková nabízí insolvenční správce na základě pokynu zajištěného věřitele nemovité věci zapsané na LV 404 pro k.ú. Město Albrechtice a LV 1150 pro k.ú. Město Albrechtice a to konkrétně:

pozemek parcela č. 1291/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 110, obč. vybavenost

pozemek parcela č. 1292/2 ostatní plocha (jiná plocha)

jednotka č. 103/6 – jiný nebytový prostor

V nemovité věci je provozována restaurace Mrazík.

Majetek bude dle pokynu zajištěného věřitele zpeněžen přímým prodejem mimo dražbu, zájemci s nejvyšší nabídkou, požadovaná minimální kupní cena činí částku 1.232.000,- Kč.

Podmínky zpeněžení:

Nabídky se podávají následujícím způsobem:

písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „int5cje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „lukacova@aklukacova.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
– Lhůta pro podání nabídek končí 11.9.2020.
– Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
– Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
– Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem dalšího jednání o uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
– Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení
– Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele

Cenové nabídky, případně jakékoli dotazy zasílejte na e-mail: lukacova@aklukacova.cz

Prohlídka nemovité věci možná po předchozí telefonické dohodě. Telefonní kontakt na správce 773 464 417, kontaktní osoba Mgr. Kateřina Lukáčová


Informace o zadavateli

Kateřina Lukáčová lukacova@aklukacova.cz Reální 172/2, Moravská Ostrava a Přívoz, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 31.03.2024 Celá ČR
  Plzeňský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 02.04.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  28.02.2024 31.03.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!