Nemovitost v obci a k. ú. Zdobín: pozemek parc. č. 239 – ostatní plocha, zapsaný na LV č. 274

Značka: R/7698/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

31.01.2022
01.03.2022

V insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 15 INS 4081/2021 nabízíme k prodeji položku č. 1 majetkové podstaty:

– nemovitost v obci a k. ú. Zdobín: pozemek parc. č. 239 – ostatní plocha o výměře 169 m2 , zapsaný na LV č. 274, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královehradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov (pozemek leží uvnitř pozemku p. č. 107/5 – zahrada, přičemž k němu není legalizovaný přístup přes pozemek p.č. 107/5)

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce

– insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky

– veškeré náklady spojené s převodem (zejména správní poplatek katastru) hradí kupující

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, správce neodpovídá za žádné jeho vady.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů nechť jsou podávány odpovědí přes kontaktní formulář na této stránce, v elektronické formě na email stouracova@akkrm.cz, poštou na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 552/65, 602 00 Brno, nebo do datové schránky insolvenčního správce zgaj8mz, a to nejpozději dne 1. 3. 2022.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 15.07.2024 Celá ČR
  Liberecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.06.2024 31.07.2024 Královehradecký kraj KSHK 45 INS 18110/2018 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!