Nerezový vertikální hadicový balicí stroj VikingMasek E250 včetně příslušenství výrobní číslo: 4733

Značka: R/7601/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

08.03.2021
31.03.2021

V insolvenčním řízení sp. zn.  KSOS 14 INS 13670/2020 nabízíme k prodeji nerezový vertikální hadicový balicí stroj VikingMasek E250 včetně příslušenství výrobní číslo: 4733.

Stroj byl pořízen v roce 2017 / 2018, aktuálně je v provozu, v dobrém stavu a bez vad bránících užívání (stav odpovídá stáří). Stroj byl pořízen a používán pro výrobu luštěninových chipsů.

 

Prodej proběhne mimo dražbu, formou výběrového řízení formou obálkové metody, za těchto podmínek

 • Minimální kupní cena stanovená zajištěným věřitelem činí 1.300.000,- Kč.
 • Nabídky je třeba doručit k rukám osoby insolvenčního správce, kterého zajištěný věřitel určil ke shromažďování nabídek. Termín pro podání nabídek končí dnem 31.03.2021 v 15:00 hodin. Do té doby je potřeba doručit na adresu AKKRM insolvence, v.o.s., Údolní 65, 602 00 Brno nabídku v zalepené obálce označené identifikačními údaji zájemce o koupi a nápisem“ Výběrové řízení- YES CHIPS s.r.o. -NEOTVÍRAT“
 • Nabídka musí obsahovat jednoznačnou identifikaci účastníka výběrového řízení včetně kontaktních údajů; nabídku kupní ceny v minimální výši 1.300.000,-Kč a čestné prohlášení, že účastník splňuje podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro možnost koupě majetku (tj. není v insolvenčním řízení, není na něj podán insolvenční návrh a nejedná se o osobu, která by v souladu s ust. § 295 insolvenčního zákona nemohla nabývat majetek dlužníka). V případě osob uvedených v ust. § 295 insolvenčního zákona je nutné, aby byla k možnosti prodeje udělena soudem výjimka dle citovaného ustanovení).
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo bude její úhrada dostatečným způsobem zajištěna.
 • Prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky.

Obálky budou otevřeny dne 1. 4. 2021 v 10:00 hodin v budově sídla insolvenčního správce.

K prodávanému majetku nebyl zpracován znalecký posudek.

Hromadná prohlídka nabízeného stroje se uskuteční dne 25. 3. 2021 v 13,30 hodin na adrese Na Aleji 3408, 738 01 Frýdek-Místek. Účast na prohlídce je nutné nejpozději dne 22. 3. 2021 potvrdit e-mailem na adrese stouracova@akkrm.cz, v opačném případě se prohlídka nemusí konat.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu zasílejte na emailovou adresu stouracova@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 777 708 369. Na vyžádání na týchž kontaktech budou zaslány doplňující informace ke stroji.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!