Notebook LENOVO

Značka: KSOS 25 INS 21401/2013

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Olomouc, Česko

Kraj: Olomoucký kraj

Movité věci

12.11.2020
03.12.2020

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., insolvenční správkyně dlužníka O.K.D.C. mont s.r.o., IČ: 253 85 747, sp. zn. KSOS 25 INS 21401/2013, nabízí k prodeji z majetkové podstaty:

Notebook LENOVO

model: Lenovo G570, OS: Microsoft Windows 7, CPU: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz, RAM: 4GB, HDD: 500 GB, součástí je napájecí kabel, brašna na notebook Vertago (přední kapsa na zip, vnitřní kapsy, ramenní popruh).

Notebook i brašna nesou známky používání, výslovně upozorňujeme na uvolněný závěs displeje na pravé straně notebooku (viz foto).

Podmínky prodeje:

– kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší cenu,

– nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené kupní ceny (je třeba výslovně uvést, zda nabízená kupní cena je cenou bez DPH – v takovém případě bude DPH k ceně připočtena – nebo zda se jedná o kupní cenu včetně DPH,

– zájemce nesmí být osobou blízkou dlužníkovi, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty (§ 295 IZ)

– předmět prodeje je nabízen bez odpovědnosti prodávajícího (insolvenční správkyně) za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

– kupní cena bude zaplacena před uzavřením kupní smlouvy,

– veškeré náklady spojené s převzetím a převozem věcí nese kupující,

– insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neurčit vítěze bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Další informace lze získat v kanceláři správkyně na tel. č. 585 208 801 nebo na e-mailové adrese: m.cernoskova@akvidovicova.cz.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 12. 2020.

Nabídky zasílejte prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail: vidovicova@akvidovicova.cz nebo m.cernoskova@akvidovicova.cz, případně do datové schránky ID: r4dyjiv.


Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Vidovičová m.cernoskova@akvidovicova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Hlavní město Praha 120000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 07.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 19.06.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 10.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!