Obchodní podíl GOLF PGM s.r.o.

Značka: 5211

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

30.07.2021
30.09.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: GORAM spol. s r.o., Kralická 950/1, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00, IČ: 402 33 693, nabízí ke koupi obchodní podíl ve výši 50 %, odpovídající vkladu ve výši celkem 100.000,- Kč do základního kapitálu společnosti GOLF PGM s.r.o., IČ: 291 60 693, sídlem Praha, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 30.09.2021 včetně na adresu insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • kupující uhradí soudní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do obchodního rejstříku,
 • prodej obchodního podílu ve stavu jak stojí a leží,
 • v nabídce uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz). Na uvedených kontaktních údajích lze vyžádat i doplňující informace k nabízenému majetku.

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 07.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 10.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.05.2024 09.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!