Obchodní podíl ve výši 50 % ve společnosti Blamark s.r.o., IČ: 08177376, se sídlem Čechova 81, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

Značka: KSHK 41 INS 28375/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

02.03.2021
12.04.2021

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové č.j. KSHK 41 INS 28375/2019-B-8 ze dne 18.8.2020 bylo schváleno oddlužení dlužníka Milan Blabla plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníka, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí:

Obchodní podíl ve výši 50 % ve společnosti Blamark s.r.o., IČ: 08177376, se sídlem Čechova 81, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

Podmínky prodeje:

 1. Obchodní podíl bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce,
 2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
 3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 5. tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
 7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku do 12.04.2021 (v tento den musí být nabídka nejpozději doručena), případně osobně doručit do 12.04.2021 do 14:00 hod., v zalepené obálce zřetelně označené: Neotvírat – Nabídka k odkoupení obchodního podílu, na adresu: Mgr. Bohdana Nováková, insolvenční správce dlužníka Milan Blabla, Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha.

Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.02.2024 04.03.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.02.2024 17.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  31.01.2024 28.02.2024 Zlínský kraj 803.000,- Kč Nejvyšší nabídka
  25.01.2024 30.04.2024 Celá ČR 5000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!