Obchodní podíl M2S Brentano s.r.o.

Značka: 5168

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Ostatní majetek

15.05.2020
31.10.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Miroslava Slezáka, Veletržní 15, Brno, PSČ 603 00, nar. 04.02.1978, RČ: 780204/3997, IČ: 72451181, nabízí ke koupi obchodní podíl ve výši 100 %, odpovídající vkladu ve výši celkem 1.000,- Kč do základního kapitálu společnosti M2S Brentano s.r.o., IČ: 027 44 864, sídlem Veletržní 171/15, Staré Brno, 603 00 Brno.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.08.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • kupující uhradí soudní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do obchodního rejstříku,
 • prodej obchodního podílu ve stavu jak stojí a leží,
 • v nabídce uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz). Na uvedených kontaktních údajích lze vyžádat i doplňující informace k nabízenému majetku.

Informace o zadavateli

Michal Novák novak@advokatnovak.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.09.2021 31.10.2021 Plzeňský kraj 400 Kč Nejvyšší nabídka
  10.09.2021 31.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.08.2021 26.09.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.08.2021 30.09.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!