Obchodní prostory Pardubice

Značka: 1904

Cena: 10600000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Na Drážce 1883, Pardubice III, Česko

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

05.11.2021
05.01.2022

Likvidační správce ustanovený v řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli Michalu Bulíčkovi nabízí ke koupi níže popsaný areál v Pardubicích (nemovité věci), a to:

 • pozemek p. č. St. 10939, jehož součástí je budova čp. 1883,
 • pozemek p. č. St. 10941,
 • pozemek p. č. 714/29,
 • budova bez čp/če stojící na pozemku p. č. St. 10940 a pozemku p. č. St. 10941,

to vše obec a k.ú. Pardubice.

 

V popsaných nemovitostech se nachází také tyto movité věci (součástí prodeje):

 1. 1x pracovní stůl se zabudovanými skříňkami
 2. 1x skříňky umístěné za pracovním stolem
 3. 1x bílé kancelářské křeslo
 4. 1x skříňka pod kávovarem
 5. 3x červená čalouněná křesílka
 6. 2x konferenční stolek – bílý chrom
 7. 2x regálová skříňka nízká na věci
 8. 7x dílenská skříň vysoká úzká
 9. 1x pracovní stůl
 10. 1x konferenční stolek – bílý chrom
 11. 1x skříňka
 12. 1x kuchyňská linka s dřezem a policemi – spodní část 130×60, vrchní část 130×40

(likvidační správce na požádání poskytne fotografie movitých věcí).

 

Prohlídky se uskuteční:

 • 19.11.2021 od 09:00 hod.
 • 10.12.2021 od 09:00 hod.
 • 29.12.2021 od 09:00 hod.

 

Zájemci o prohlídku se musí předem nahlásit na e-mail info@advokatnovak.cz

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • nabídka na koupi bude činit nejméně 10.600.000,- Kč,
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 05.01.2022 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, avšak v každém případě dříve, než bude příslušnému katastrálnímu úřadu podán návrh na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem ve prospěch nabyvatele,
 • prodej nemovitých věcí i movitých věcí ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, popř. obchodní firmu, IČ a sídlo),
 • kupní cena za nemovité věci bude činit 99,65 % z celkové ceny (nejméně 10.563.000,- Kč), zbývající část bude kupní cena movitých věcí.

 

Likvidační správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte likvidačního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 16.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!