ochranná známka BALZAMISS RALIS

Značka: KSOS 36 INS 28131 / 2014

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Dohodou

Kraj: Celá ČR

12.07.2022
10.10.2022

Insolvenční správce dlužníka Nero Ralise, Edvarda Beneše 316/5, Olomouc, IČO: 16643054, RČ: 680912/1330, dává na vědomí záměr zpeněžení movitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. KSOS 36 INS 28131/2014, a to:

 

 • Položka č. 3 soupisu majetkové podstaty: Ochranná známka BALZAMISS RALIS, vedena u Úřadu průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky 188792, číslo zápisu 258425

 

Podmínky prodeje:

 

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

 

Případní zájemci o koupi této movitého majetku, nechť se obrátí na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na tel. 558 640 293 nebo 733 373 857. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. K prodeji movitého majetku bude přistoupeno po splnění podmínek dle ust. § 289 IZ.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!