ochranná známka EMTC Czech + reklamní poutač

Značka: MSPH 79 INS 29718/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věciNehmotný majetek

10.02.2022
15.03.2022

Insolvenční správce dlužníka EMTC – Czech a.s., Pobřežní  249/46, Praha 8, IČO: 27096661, dává na vědomí záměr zpeněžení  majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 29718/2019, a to:

 • slovní ochranná známka EMTC, číslo přihlášky 472403, číslo zápisu 313522, třídy výrobků a služeb 35, 36, 38, ochrana do 26.11.2029;
 • kombinovaná ochranná známka – logo EMTC, číslo přihlášky 472404, číslo zápisu 317129, třídy výrobků a služeb 35, 36, 38, ochrana do 26.11.2029;
 • reklamní poutač logo firmy EMTC-Czech;

Předpokládané podmínky prodeje:

 • majetek bude prodán jako jeden celek;
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

Případní zájemci o koupi  majetku, nechť se obrátí do 15.3.2022 na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na uvedeném emailu či tel. 558 640 293. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. Termín prohlídky je 14.3.2022 v 15 hod. – prohlídka pro nezájem zrušena.  K uzavření kupní smlouvy s případným zájemcem bude přistoupeno po vydání souhlasu s prodejem věřitelským výborem a insolvenčním soudem.


Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 07.04.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 07.04.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 07.04.2023 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!