ochranné známky FIRO-tour a.s.

Značka: MSPH 78 INS 7364 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

11.04.2022
11.02.2023

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 78 INS 7364 / 2021 dlužníka FIRO-tour a.s. následující majetek k prodeji:

 • mezinárodní ochranná známka registrovaná u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví – znění ochranné známky firo tour, číslo zápisu 800185, datum registrace 24.2.2003;
 • kombinovaná ochranná známka – znění ochranné známky FIRO-tour, číslo zápisu 206482, číslo přihlášky 115229, datum zápisu 30.12.1997;
 • slovní ochranná známka – znění ochranné známky firotours, číslo zápisu 301570, datum zápisu 5.11.2008;
 • slovní ochranná známka – znění ochranné známky firo, číslo zápisu 273838, datum zápisu 25.7.2005;
 • slovní ochranná známka – znění ochranné známky firotour, číslo zápisu 301571, datum zápisu 5.11.2008;
 • slovní grafická ochranná známka – znění ochranné známky firo tour, číslo zápisu 251226, číslo přihlášky 158844, datum zápisu 24.2.3003.

Podmínky prodeje: a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce. b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele. V případě Vašeho zájmu o odkup majetku, podejte cenovou nabídku prostřednictvím emailu: blumtrittova@zizlavsky.cz. V žádosti prosím uveďte přesné označení majetku a insolvenční řízení, kterého se nabídka týká.

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 17.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.05.2024 15.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 16.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  09.05.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!