Ohraňovací LIS RICÖ PRCB 3150/160

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Lesní 391, 273 61 Velká Dobrá

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

26.08.2022
24.11.2022

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 30 INS 17581 / 2021 dlužníka STESYS, s.r.o. následující majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty:

Pořadí

Identifikace

Popis

56

OHRAŇOVACÍ LIS RICÖ PRCB 3150/160

OHRAŇOVACÍ LIS RICÖ PRCB 3150/160

57

doplňkové vybavení   OHRAŇOVACÍ LIS RICÖ

doplňkové vybavení   OHRAŇOVACÍ LIS RICÖ

 

 

 

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.

Dlužník je plátce DPH. Kupní cena musí být specifikována, jako cena včetně DPH.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.

 1. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
 2. e) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
  f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
  g) Insolvenční správce neodpovídá za vady, funkčnost a kompletnost předmětů prodeje
 3. h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 24.11.2022. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
 4. i) Zájemce se zavazuje do 2 pracovních dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy a odvezení zakoupených věcí.

 

 

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!