opakovaný prodej většího množství staršího pc vybavení a jiná technika

Značka: MSPH 99 INS 18872 / 2020 ZAVOS

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

01.09.2021
15.09.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce.

Beneš – insolvenční správce, v.o.s.,  insolvenční správce (dále jen „IS“) dlužnice: ZAVOS s.r.o., IČ: 60203013, Vinohradská 2516/28, 120 00  Praha 2. Insolvenční řízení vedené pod spisovou značkou MSPH 99 INS 18872 / 2020, nabízí k prodeji movitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty, zveřejněno na listu B-5,  položky 6 – 29 – počítačová technika, tiskárny

Na prohlídku je nutné se předem objednat. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční.

Věci jsou uložené ve skladu u Sedlčan.

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: lenger@insolvence-is.cz, nejpozději do 15.9. 2021. Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší/nejvýhodnější nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem, odvozem a vyklizením hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží.


Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 13.07.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.06.2024 12.07.2024 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 14.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!