OPEL MERIVA, 1.reg. 1.6.2004

Značka: KSPL 29 INS 1862/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

15.09.2022
15.11.2022

Insolvenční správce dlužníka Trnka Antonín, sp. zn. KSPL 29 INS 1862/2022, nabízí k přímému prodeji z majetkové podstaty dlužníka osobní automobil OPEL MERIVA, 1.reg. 1.6.2004,  barva šedá – metal, max. výkon 74/6 000 kw/OT., palivo BA 95 B, dle tachometru najeto 237 357 km.

Nabídky je možno zasílat v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OPEL MERIVA“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno, a to do 15.11.2022 do 16:00 hod.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávané vozidlo. K nabídkám doručeným po tomto termínu nebude přihlíženo. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné kauce ve výši 10.000,- Kč. Kauci je potřeba složit na účet majetkové podstaty 305815972/0300 s poznámkou, že jde o kauci a uvedením variabilního symbolu „6205080805“. Automobil bude prodán nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Pro podrobnější informace o automobilu pište na email kp@akreal.com.


Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!