Orná půda 1/32, Velké Popovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Velké Popovice, Česko

25.02.2020
24.02.2021

1/32 Velké Popovice

Insolvenční správce
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

nabízí k prodeji
nemovité věci dlužníka: Karel Jirsa, Vršovická 1429/68, 101 00 Praha 1

zapsané v soupisu majetkové podstaty, který je zveřejněn v insolvenčním rejstříku ve spise dlužníka pod sp.zn. KSPH 71 INS 20801 / 2017 v oddíle B, na řádku 2, poř. č. 1.1 soupisu majetkové podstaty dlužníka, a to:

podíl o velikosti 1/32 na parcele 122/9 – orná půda;
– vše zapsáno na LV 1032, obec Velké Popovice, katastrální území Velké Popovice, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, KP Praha-východ.

A to za těchto podmínek:

Písemné nabídky zájemců budou směrovány do sídla IS do 31.03.2020 na adresu: JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M, Opavská 522/5, 794 01 Krnov.
Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě – pořadové číslo položky a název, který je uvedený v soupisu majetkové podstaty a nabízená kupní cena.
Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem Jirsa LV1032, NABÍDKA – NEROZLEPOVAT.
Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany IS zrušit a IS si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka.
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek IS sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a IS zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.
Prohlídky lze uskutečnit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 602793086,777629723.


Informace o zadavateli

Daniela Majzlíková prodej@insolvencnipravo.eu {50.08831173032665,17.70874169012146}
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!