OSOBNÍ AUTOMOBIL BMW 525D, 120 KW

Značka: MSPH 94 INS 11865/2018

Cena: 20000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

13.10.2021
27.10.2021

Insolvenční správce dlužníka Štěpána Jahodáře, sp. zn. MSPH 94 INS 11865/2018, nabízí k přímému prodeji osobní automobil z majetkové podstaty dlužníka BMW 525d, 120 kW, sedan, datum první registrace 5.7.2002, barva zelená, najeto 450.xxx km.

Nabídky je možno zasílat v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – MSPH 94 INS 11865/2018“ na adresu insolvenčního správce: Mgr. Michal Večeřa, Rašínova 103/2, 602 00 Brno, a to do 27.10.2021 do 16:00 hod.

Nabídka musí obsahovat řádnou identifikaci zájemce (jméno a příjmení/název, dat. narození/IČ, adresu bydliště/sídla, telefonní a e-mailové spojení na zájemce) a výši částky nabízené za prodávané vozidlo. K nabídkám doručeným po tomto termínu nebude přihlíženo. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení vratné kauce ve výši 5.000,- Kč. Kauci je potřeba složit na účet majetkové podstaty 4211224029/6800 s poznámkou, že jde o kauci, v termínu pro podávání nabídek, v opačném případě nebude k nabídce přihlíženo. Vozidlo bude prodáno nejvyšší nabídce s tím, že insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky.

Pro podrobnější informace o vozidle a/ nebo sjednání termínu prohlídky volejte tel. 605442218.


Informace o zadavateli

Michal Večeřa m.vecera-is@centrum.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 13.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 30.04.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!