OSOBNÍ AUTOMOBIL CHEVROLET CRUZE

Značka: M/8006/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

16.04.2024
23.05.2024

JUDr. Vojtěch Mádr, ohlášený společník AKKRM insolvence v.o.s., IČ 06177263 coby insolvenčního správce nabízí ke koupi v rámci zpeněžování majetku v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOK 40 INS 19355/2022 následující položku sepsanou do majetkové podstaty v kategorii II. movitý majetek:

 

– osobní automobil Chevrolet Cruze, barva bílá, první reg. vozidla r. 2013, najeto cca 106.000 km

 

Podmínky prodeje:

– majetek bude prodán nejvyšší nabídce

– insolvenční správce si vyhrazuje změnit podmínky prodeje nebo odmítnout všechny nabídky

– kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, případně bude její úhrada řádně zajištěna

– veškeré náklady spojené s prodejem, přepisem a odvozem majetku hradí a zajišťuje kupující

– věc je prodávána jak stojí a leží a insolvenční správce neodpovídá za žádné její vady

– lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 23. 5. 2024 včetně

 

Podrobnější informace o stavu vozidla zašleme na vyžádání.

 

V případě zájmu o osobní prohlídku automobilu  se obraťte na níže uvedenou emailovou adresu.

 

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na email kravak@akkrm.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 604 632 511.


Informace o zadavateli

AKKRM insolvence v.o.s. insolvence@akkrm.cz Údolní 552/65, Brno-střed-Stránice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  13.07.2024 15.08.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!