Osobní automobil Mercedes-Benz E 280

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

01.09.2020
28.02.2021

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 28 INS 1794/2020-B-8 ze dne 14.07.2020 bylo schváleno oddlužení dlužníka Romana Kneyse plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Insolvenční soud určil, že zpeněžení podléhá níže vedený majetek dlužníků, který tímto insolvenční správkyně Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji mimo dražbu:

 • Osobní automobil Mercedes-Benz E 280, VIN: WDB2100531A093791, RZ: 8 C 83178, barva šedá, datum první registrace 22.02.1996.

Stav tachometru cca 268.000 km. Vozidlo je dle informací insolvenční správkyně pojízdné. Dle sdělení dlužníka přestala fungovat světla. Vozidlo nelze zamknout z důvodu, že zamykací karta zřejmě nevysílá signál. Uložení zadní nápravy má dle sdělení dlužníka vůli.

Podmínky prodeje:

 1. Movitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce,
 2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
 3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
 7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.

Vaše nabídky předkládejte nejpozději do 28.2.2021, kdy proběhne jejich vyhodnocení.


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.05.2021 08.06.2021 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.05.2021 26.06.2021 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.05.2021 17.06.2021 Celá ČR 107800 Kč Nejvyšší nabídka
  14.05.2021 28.05.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!