Insolvenční správce dlužníka , nabízí k prodeji osobní automobil Peugeot:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Movité věci

25.08.2022
23.09.2022

Insolvenční správce dlužníka , nabízí k prodeji osobní automobil Peugeot:

PEUGEOT 206+,  RZ: 2SE5040,  VIN:  VF32M8HZA9Y062985, první registrace:  23.9.2009 , bez platné technické prohlídky, dlouhodobě odstaveno  

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s datem doručení nejpozději do 23.09.2022.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 23.09.2022.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu
 • Insolvenční správce neodpovídá za stav  zpeněžovaného majetku, jeho provozuschopnost, vzhledem ke skutečnost, kdy  vozidlo nebylo  dlouhodobě provozováno.
 • Předání v místě uložení:  obec Přerov  

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA – PEUGEOT”

Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Fráni Šrámka 128/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!