parcela KN 544/39 o výměře 22 m2, ostatní plocha, jiná plocha včetně všech součástí a příslušenství (rozestavěná garáž)

Značka: KSBR 47 INS 20949/2018

Cena: 160000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj

Nehmotný majetek

16.03.2022
05.04.2022

Správkyně zpeněží:

Do soupisu majetku  byl sepsán majetek:

 • Nemovité věci ve společném jmění dlužníka a jeho manžela: Pozemky: – parcela KN 544/39 o výměře 22 m2, ostatní plocha, jiná plocha, včetně všech součástí a příslušenství (rozestavěná garáž), vše zapsáno na LV 747 pro katastrální území 618926 Čechy pod Kosířem, obec 589381 Čechy pod Kosířem, okres Prostějov, vedené u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště v Prostějově

Insolvenční  správkyně hodlá nemovitost zpeněžit za částku nejméně 160 000,- Kč dle znaleckého posudku.

Kupní cena musí být zaplacena na účet majetkové podstaty před podáním návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Dále uhradí kupující také správní poplatky na katastru nemovitostí (2 000 Kč).

Ve lhůtě do 5.4.2022 mi sdělte, a to buď prostřednictvím datové schránky (a97yjwf) jako PDZ nebo doporučeným dopisem, zda máte zájem podíl odkoupit. Sdělte také na sebe kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu, pro urychlení komunikace. Prodáno bude nejvyšší nabídce, čili můžete nabídnout i částku vyšší, než je uvedena zde.

Informace o zadavateli

Darina Šlampová darinaslampova@seznam.cz info-slampova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  20.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.05.2024 23.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.05.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!