podíl 1/10 na domě Kamenné Žehrovice

Značka: KSPH 72 INS 16493 / 2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

21.05.2024
30.11.2024

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSPH 72 INS 16493 / 2023 dlužníka Miluše Štíplová následující nemovitosti:

 • spoluvlastnický podíl o vel. 1/ 10 k: pozemku parc.č. St. 823 o výměře 253 m2, jehož Součástí je stavba: Kamenné Žehrovice, č.p. 504, rod.dům, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 823, k pozemku parc.č. 1063/40 o výměře 146, vše zapsáno na LV 432 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, obec a k.ú. Kamenné Žehrovice.

Objekt rodinného domu č.p. 504 je vnitřní řadový v původní zástavbě, je nepodsklepený (polozapuštěné spodní podlaží má charakter podlaží nadzemního), třípodlažní původně obdélníkového
půdorysy s mladší jednopodlažní přístavbou v zadní části. Objekt je zděný z tvárnicového zdiva (škvárobeton, Ytong ). Střecha plochá. V objektu jsou tři bytové jednotky vel. 2+1 v přístavbě, vel. 3+1 ve 2.NP a vel. 3+1 ve 3.NP. každý z bytů má vlastní kuchyni a sociální zařízení. Původní stáří rodinného domu je z roku 1983 a zadní přístavba z roku 2008. Objekt je užíván k trvalému bydlení.

Objekt RD č.p. 504 je sice řádně zapsán v katastru nemovitostí, ale jelikož má tři nadzemní podlaží nesplňuje charakteristiku rodinného domu, ale domu bytového.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, která bude předložena zajištěnému věřiteli k vyjádření.

b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!