podíl 1/10 na LV č. 120 k. ú. Nové Město pod Smrkem

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nehmotný majetek

25.03.2019
11.01.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji nemovitou věc z majetkové podstaty dlužníka: Kavur Miroslav k sp. zn. KSLB 86 INS 23251 / 2016.

Předmět prodeje:

položka č. 1 soupisu majetkové podstaty dlužníka:

podíl o velikosti 1/10 na nemovitostech:

 • podíl 1/10 na nemovitostech zapsaných na LV 120 v k.ú. Nové Město pod Smrkem, obec Nové Město pod Smrkem, KÚ pro Liberecký kraj;
  pozemek par. č. 275 – zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 11 Nové Město pod Smrkem, objekt bydlení;
  pozemek par.č. 276 – zahrada

Znalecký posudek naleznete v příloze.

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 222 755 661.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.04.2024 15.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  08.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  03.04.2024 31.05.2024 Celá ČR dohodou Kč Dohodou

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!