podíl 1/12 na rodinném domě v Dolní Kounice

Značka: KSBR 29 INS 18713 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

05.01.2021
05.02.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 29 INS 18713 / 2019 dlužníků Petra Plašila a Aleny Plašilové následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl id. 1/12 na pozemku parc. č. 776/1, ostatní plocha; pozemku parc. č. 776/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dolní Kounice č.p. 621, rod. dům; pozemku parc. č. 776/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dolní Kounice č.p. 599, rod. dům; pozemku parc. č. 777, zahrada; pozemku parc. č. 778, ostatní plocha, pozemku parc. č. 3319/23, lesní pozemek, k. ú. a obec Dolní Kounice, zapsáno na LV č. 92, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.12.2023 31.01.2024 Celá ČR 500000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 31.01.2024 Celá ČR
  Moravskoslezský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.12.2023 Celá ČR 25000000 Kč Nejvyšší nabídka
  07.12.2023 15.01.2024 Středočeský kraj 20.000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!