podíl 1/12 na rodinném domě v Dolní Kounice

Značka: KSBR 29 INS 18713 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

05.01.2021
05.02.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 29 INS 18713 / 2019 dlužníků Petra Plašila a Aleny Plašilové následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl id. 1/12 na pozemku parc. č. 776/1, ostatní plocha; pozemku parc. č. 776/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dolní Kounice č.p. 621, rod. dům; pozemku parc. č. 776/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Dolní Kounice č.p. 599, rod. dům; pozemku parc. č. 777, zahrada; pozemku parc. č. 778, ostatní plocha, pozemku parc. č. 3319/23, lesní pozemek, k. ú. a obec Dolní Kounice, zapsáno na LV č. 92, katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 20.06.2024 Celá ČR min. 120.000,- Kč Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!