Podíl 1/2 na pozem, (vč. RD), k. ú. Petrovice v Lužických horách

Cena: 470000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: hřbitov Jablonné v Podještědí, Petrovice v Lužických horách, Jablonné v Podještědí, Česko

Kraj: Liberecký kraj

Nemovité věci

02.08.2021
27.08.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka Moniky Hovorkové, nar. 21. 6. 1955, bytem Petrovice 38, 471 25 Jablonné v Podještědí (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji podílu o velikosti id. 1/2 na následujících nemovitých věcech – podíl zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka oddíl I. Nemovité věci, bod 1:
­-­ pozemek parc. č. St. 97/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Petrovice č.p. 38, rod. dům
­- pozemek parc. č. St. 98/1 – zastavěná plocha a nádvoří
­- pozemek parc. č. 1149 – ostatní plocha
vše zapsané na LV č. 119, vedeném u katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, katastrální území Petrovice v Lužických horách, obec Jablonné v Podještědí
(dále jen „předmět prodeje“).
Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je podíl uveden. Součástí oznámení je také text kupní smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 27. 8. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!