podíl 1/2 na pozemku Holyně u Svojšína

Značka: MSPH 77 INS 21114 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

20.05.2021
15.08.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 77 INS 21114 / 2020 dlužníka Alexander Gott následující majetek:

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 335/8 (trvalý travní porost o výměře 359 m2) v k.ú. Holyně u Svojšína zapsaný na LV č. 287 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov (znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce).

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!