podíl 1/26 na pozemcích Studánka u Rumburku

Značka: KSUL 89 INS 23327 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Ústecký kraj

Nemovité věci

03.02.2022
15.03.2023

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSUL 89 INS 23327 / 2020 dlužníka Dana Varadiová následující majetek:

Spoluvlastnický podíl 1/26 na pozemku

 • parcela č. 370 o výměře 1 067m2 (trvalý travní porost) zapsáno na LV 325 Obec Varnsdorf, katastrální území 758183 Studánka u Rumburku
 • parcela č. 371 o výměře 423m2 (zastavěná plocha a nádvoří-zbořeniště) zapsáno na LV 325 Obec Varnsdorf, katastrální území 758183 Studánka u Rumburku.
Podmínky prodeje: a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce. b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!