podíl 1/4 na pozemku 23m2 v kú Bílovec-město

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

30.05.2024
05.07.2024

AMBINS v.o.s. jako insolvenční správce v insolvenčním řízení sp. zn KSOS 40 INS 15878 / 2018 dlužníka Helena Schweinerová nabízí dle pokynu zajištěného věřitele majetek sepsaný do majetkové podstaty, konkrétně:

 • položka č. 4 soupisu majetkové podstaty = podíl ¼ na pozemku pč 1051/58 o výměře 23 m2, ostatní plocha – jiná plocha, evidovaném na LV 1021, v katastrálním území Bílovec-město

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– náklady spojené s převzetím předmětu zpeněžení a veškeré náklady, související se zpeněžením, hradí kupující ze svého nad rámec kupní ceny,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, insolvenční správce ani dlužník neodpovídají za žádné jeho vady,

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a nemají nárok na náhradu nákladů jakýchkoli nákladů s případnou koupí majetku,

– nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců.

 

Nabídka musí obsahovat alespoň:

– identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození a -mailový a telefonický kontakt),

– označení poptávaného majetku a nabízenou kupní cenu v Kč.

Insolvenční správce upozorňuje, že je nabízen pouze podíl na pozemku, nikoli stavba, která se na pozemku nachází (ani žádný podíl na stavbě)

Případné dotazy zasílejte na email kaduch@ambins.cz.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím v elektronické formě na email kaduch@ambins.cz, nebo datovou schránkou s ID DS: sgsjsek, nebo poštovní zásilkou na adresu AMBINS v.o.s., Střelniční 1954/12, 702 00 Ostrava, nejpozději do 4.7. 2024 (do tohoto data musí být nabídky doručeny).

Informace o zadavateli

kancelar.steska@ambins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!