podíl 1/4 na pozemku a garáži, k.ú. Stráž pod Ralskem

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Liberecký kraj

Nehmotný majetek

21.07.2021
09.08.2021

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji podíl o velikosti 1/4 na pozemku a garáži z majetkové podstaty dlužníka: Vladimír Janata, spis. značka KSLB 86 INS 2146 / 2021.

Předmět prodeje:

podíl o velikosti 1/4 na:

 • pozemku parc. č. St. 715 o výměře 24 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba bez čp/če, garáž, bez LV

to vše na LV 326, k.ú. Stráž pod Ralskem, obec Stráž pod Ralskem, okres Česká Lípa, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa.

 

Podmínky prodeje:

– minimální kupní cena ve výši 27.000 Kč;

– kupní cena za nejvyšší nabídku;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se dále zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Veškeré dotazy k tomuto inzerátu, včetně nabídek zasílejte na emailovou adresu: macoszkova@administraceinsolvenci.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 735 172 477.

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.11.2023 07.12.2023 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.11.2023 07.12.2023 Celá ČR 25000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.11.2023 31.12.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!