Podíl 1/4 na pozemku v k.ú. Petroupim

Značka: KSPH 62 INS 8836/2015

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

03.09.2020
15.10.2020

Insolvenční správkyně dlužnice Renáty Procházkové, nar. 5.1.1967, bytem Teplýšovice 27,  JUDr. Lenka Žídková, sp.zn. KSPH 62 INS 8836/2015, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty jako položka č. 1, a to:  

 • Spoluvlastnický podíl ¼ na pozemku parc. Č. 1906/4, o výměře 291 m2 (zahrada), obec a k.ú. Petroupim, zapsán v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Středočeský kraj, KP Benešov na listu vlastnictví č. 414

Podmínky prodeje:

–     prodej nejvyšší nabídce, minimálně však za cenu 16.805,25 Kč

 • kupní cena bude zaplacena na účet správkyně před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
 • veškeré náklady spojené s převodem předmětu prodeje hradí kupující,
 • předmět prodeje se prodává úhrnkem, tzn. bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází
 • kupující přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zák.
 • insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 15.10.2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo písemně na adresu sídla správkyně Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!