podíl 1/4 na rodinném domě Vidovle – Bitozeves

Značka: KSUL 91 INS 4818 / 2017

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

27.09.2021
29.10.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSUL 91 INS 4818 / 2017 dlužnice Puchmeltrové následující majetek:

 • Ideální jedna čtvrtina vzhledem k celku, stpč. 34 – zast. plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vidovle čp. 34, rod. dům, stavba stojí na pozemku stpč. 34, orná čparc. 142/2 a zahrada čparc. 142/11, zaps. na LV č. 36 pro obec Bitozeves, k. ú. Vidovle.

Obvyklá cena výše uvedeného podílu byla stanovena částkou 250.000 Kč.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 30.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 285 000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 27.04.2023 Celá ČR 2540000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.04.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!