Podíl 1/6 na nemovitostech v obci Třemošná

Značka: KSPL 52 INS 26879/2015

Cena: nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Nemovité věci

03.09.2020
15.10.2020

Insolvenční správkyně dlužníků manželů: Michal Novák, r.č. 770206/2060, a  Alena Nováková, r.č. 915821/2107, oba bytem  Na Šancích 115, 332 09 Štěnovice,  JUDr. Lenka Žídková, sp.zn. KSPL 52 INS 26879/2015, nabízí z majetkové podstaty dlužníků k prodeji mimo dražbu nemovitý majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty jako položka č. 1, a to:  

 • spoluvlastnický podíl 1/6 na nemovitosti: pozemek parc.č. 535/1 o výměře 260 m2 zahrada, pozemek 535/2 o výměře 54 m2 jehož součástí je stavba bez čp/če garáž a pozemek parc.č. 536 o výměře 72 m2 jehož součástí je stavba Třemošná čp. 771, rod.dům, vše v k.ú.  Třemošná, obec Třemošná, zapsáno na LV 259, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-sever

 Podmínky prodeje:

–     prodej nejvyšší nabídce

 • kupní cena bude zaplacena na účet správkyně před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
 • veškeré náklady spojené s převodem předmětu prodeje hradí kupující,
 • předmět prodeje se prodává úhrnkem, tzn. bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází
 • kupující přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zák.
 • insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 15.10.2020

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě, identifikační údaje zájemce o koupi a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo písemně na adresu sídla správkyně Slezská 2033/11, 120 00 Praha 2.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Jihočeský kraj 5950000 Kč Dohodou
  23.02.2024 25.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!