Podíl 1/6 na pozemcích (vč. RD), k.ú. Nová Olešná

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nová Olešná 92, Nová Olešná, Česko

Kraj: Jihočeský kraj

Nemovité věci

11.10.2021
12.11.2021

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužníků: Marian Bláha, nar. 1. 7. 1974 a Simona Bláhová, nar. 27. 9. 1976, oba bytem Ostrava, Šmídova 654/5, PSČ 716 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 na nemovitých věcech uvedených v soupisu majetkové podstaty dlužníků pod položkou č. 1 oddíl I. Nemovitý majetek, tj. podílu id. 1/6 na:

a) Pozemek parc. č. st. 98, zastavěná plocha a nádvoří – součástí je stavba – rodinný dům: Nová
Olešná, č.p. 92
b) Pozemek parc. č. 694/11 zahrada
c) Pozemek parc. č. 694/12 zahrada
vše zapsané na LV 944 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území a obec Nová Olešná, okres Jindřichův Hradec.
Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 12. 11. 2021 v 15,00 hodin. Více informací na stránkách www.spravcibrno.cz


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.02.2024 11.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.02.2024 26.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 27.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 28.02.2025 Celá ČR 3950000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!