podíl 1/6 – rodinný dům Český Rudolec

Značka: KSBR 33 INS 3177 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

08.07.2021
06.09.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 33 INS 3177 / 2020 dlužnice Aleny Dvořákové následující majetek:

 • pozemek č. St. 124, o výměře 5261 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Český Rudolec č.p. 54, rod. dům;

vše zapsáno na LV č. 351, k.ú. a obec Český Rudolec, vedeno Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. (znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce).

Znalecký posudek tvoří přílohu této inzerce.

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Přílohy:

Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.03.2023 26.04.2023 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!