podíl 1/9 na orné půdě Benešovice u Přelouče

Značka: MSPH 79 INS 21893 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Pardubický kraj

Nemovité věci

17.05.2022
15.03.2023

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení MSPH 79 INS 21893 / 2021 dlužníka Ing. Jiřího Grulicha následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na pozemku parc. č. 57/106 – orná půda o výměře 358 m2 v k.ú. Benešovice u Přelouče. Zapsáno na LV č. 136 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

Podmínky prodeje: a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu. Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!