podíl id. 1/6 na nemovitých věcech LV 370, k. ú. Česká Ves

Cena: 40000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jesenická 229, 790 81 Česká Ves

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

13.06.2022
13.07.2022

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/6 na nemovitých věcech, které představují rodinný dům 5+1 na pozemku o celkové ploše 1.124 m2.

Prodej formou e-aukce: https://www.prokonzulta.cz/aukce/podil-id-1-6-na-rd-ceska-ves-m22DR000815

– pozemek p. č. 1788/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití – jiná plocha

– pozemek p. č. 1791 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 249 m2

Součástí je stavba: Česká Ves, č.p. 229, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1791

– pozemek p. č. 1792 – zahrada, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Česká Ves, katastrální území Česká Ves na LV 370.

Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. Dispozičně je dům řešený jako 5+1. Objekt je napojený na inženýrské sítě: elektřina, obecní vodovod, trativod. Parkování je možné na vlastním pozemku.

Stav rodinného domu z r. 1920 je špatný, je nutná zásadní rekonstrukce.

Pozemky jsou v mírně sklonitém terénu a jsou přístupné z veřejné komunikace.

Nemovitost není pravděpodobně v současné době nikým užívána.

Prodej probíhá formou e-aukce dne 14. 7. 2022 v 10:00 hod.

Nejnižší podání: 40 000 Kč

Minimální příhoz: 5 000 Kč

Aukční jistota: 10 000 Kč.

organizátorem/ zprostředkovatelem je společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ: 26307367

 

Více informací najdete ve znaleckém posudku, který je k dispozici na vyžádání a na webových stránkách prostředkovatele prodeje: https://www.prokonzulta.cz/aukce/podil-id-1-6-na-rd-ceska-ves-m22DR000815


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kopřiva - Horák v.o.s. insolvenční správce vrazelova@kopriva-horak.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.05.2024 31.01.2025 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 01.07.2024 Jihomoravský kraj 706500 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2024 24.06.2024 3900000 Kč Nejvyšší nabídka
  23.05.2024 19.08.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!