podíl id. 1/6 na nemovitých věcech LV 370, k. ú. Česká Ves

Cena: 40000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Jesenická 229, 790 81 Česká Ves

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

13.06.2022
13.07.2022

Nabízíme spoluvlastnický podíl id. 1/6 na nemovitých věcech, které představují rodinný dům 5+1 na pozemku o celkové ploše 1.124 m2.

Prodej formou e-aukce: https://www.prokonzulta.cz/aukce/podil-id-1-6-na-rd-ceska-ves-m22DR000815

– pozemek p. č. 1788/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 59 m2, způsob využití – jiná plocha

– pozemek p. č. 1791 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 249 m2

Součástí je stavba: Česká Ves, č.p. 229, rod. dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1791

– pozemek p. č. 1792 – zahrada, evidovaná výměra 816 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Česká Ves, katastrální území Česká Ves na LV 370.

Dům je samostatně stojící, částečně podsklepený, ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s plechovou krytinou. Dispozičně je dům řešený jako 5+1. Objekt je napojený na inženýrské sítě: elektřina, obecní vodovod, trativod. Parkování je možné na vlastním pozemku.

Stav rodinného domu z r. 1920 je špatný, je nutná zásadní rekonstrukce.

Pozemky jsou v mírně sklonitém terénu a jsou přístupné z veřejné komunikace.

Nemovitost není pravděpodobně v současné době nikým užívána.

Prodej probíhá formou e-aukce dne 14. 7. 2022 v 10:00 hod.

Nejnižší podání: 40 000 Kč

Minimální příhoz: 5 000 Kč

Aukční jistota: 10 000 Kč.

organizátorem/ zprostředkovatelem je společnosti PROKONZULTA, a.s., IČ: 26307367

 

Více informací najdete ve znaleckém posudku, který je k dispozici na vyžádání a na webových stránkách prostředkovatele prodeje: https://www.prokonzulta.cz/aukce/podil-id-1-6-na-rd-ceska-ves-m22DR000815


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kopřiva - Horák v.o.s. insolvenční správce vrazelova@kopriva-horak.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.08.2022 31.12.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.08.2022 30.09.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  17.08.2022 17.09.2022 Olomoucký kraj 1 Kč Nejvyšší nabídka
  16.08.2022 31.08.2022 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!