podíl na domu Oleško

Značka: KSPL 56 INS 14594 / 2022 Pelikán

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Nemovité věci

22.02.2023
24.03.2023

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníka: Jana Pelikána v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPL 56 INS 14594 / 2022 u Krajského soudu v Plzni.

Předmět prodeje:

podíl 1/18 dům Oleško č. p. 737 a pozemcích:

– parc. č. st. 263 o výměře 94 m² -zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba:

Oleško, č. p. 737, rodinný dům, stavba stojí na pozemku p. č. st. 263;

– parc. č. st. 799 o výměře 52 m² – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez

čp/če, stavba stojí na pozemku p. č. st. 799;

– parc. č. 144/1 o výměře 307 m² – zahrada, zemědělský půdní fond;

to vše zapsáno na LV č. 204, okres Praha západ, obec Březová – Oleško, katastrální

území Oleško u Zvole, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální

pracoviště Praha-západ;

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Cena dle znaleckého posudku činí 289.000,-Kč

Znalecký posudek v příloze.

 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 24.4.2023 na adresu:

prodejenabidky@email.cz

    Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  294052 Kč Nejvyšší nabídka
  08.06.2023 17.07.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  25500 Kč Nejvyšší nabídka
  07.06.2023 31.08.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  6900000 Kč Dohodou
  07.06.2023 29.06.2023 Celá ČR 1532000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!