Podíl na nemovitostech Udiča, Slovensko

Značka: 5066

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Udiča, Slovensko

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

17.10.2021
17.11.2021

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníků: Ladislav Kotouček a Helena Kotoučková, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 43 INS 21902/2017, nabízí v souladu se souhlasem insolvenčního soudu k přímému prodeji níže popsané nemovité věci, jež je sepsány v soupisu majetkové podstaty pod položkou poř. č. 3, a to:

 

 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 5/15 vzhledem k celku na pozemku p. č. KNC 778/1, obec a katastrální území Udiča, Slovensko, evidováno na listu vlastnictví č. 1071,
 • spoluvlastnický podíl ve výši id. 10/30 vzhledem k celku na stavbě čp. 236, stojícím na pozemku p. č. KNC 778/1, to vše obec a katastrální území Udiča, Slovensko, evidováno na listu vlastnictví č. 1809.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • prodej bude za nejméně 15.000,- EUR,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 17.11.2021 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • prodej nemovitosti ve stavu jak stojí a leží,
 • kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
 • veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva nese kupující ze svého,
 • v nabídce kupující uvede své identifikační údaje.

 

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

 

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.06.2024 18.06.2024 Celá ČR 289 200 Kč Nejvyšší nabídka
  11.06.2024 31.07.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Jihočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  10.06.2024 31.07.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!