Podíl na pozemcích Dubňany

Značka: 5217

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Horní Huť, Dubňany, Česko

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

04.01.2022
31.12.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/8 vzhledem k celku na nemovitých věcech, a to na:
o pozemku p. č. 3436/45, výměra 278 m2, orná půda,
o pozemku p. č. 3436/54, výměra 855 m2, orná půda,
o pozemku p. č. 3439/4, výměra 32 m2, ostatní komunikace,
o pozemku p. č. 3649/5, výměra 1 m2, ostatní komunikace,
o pozemku p. č. 3650/29, výměra 2049 m2, orná půda,
to vše katastrální území Dubňany.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:
– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
– písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána na adresu sídla insolvenčního správci či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– kupující uhradí správní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do katastru nemovitostí,
– v nabídce kupující uvede své identifikační údaje (fyzická osoba: jméno a příjmení, rodné číslo a trvalé bydliště, e-mail, telefon; právnická osoba: obchodní firma, IČ, sídlo, e-mail, telefon).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz).


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.06.2024 20.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 31.07.2024 Středočeský kraj nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 209 000 Kč Nejvyšší nabídka
  18.06.2024 13.08.2024 Středočeský kraj 1 210 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!