podíl na pozemcích Věteřov

Značka: KSBR 56 INS 11166 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Jihomoravský kraj

Nemovité věci

02.06.2023
21.09.2023

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 56 INS 11166 / 2022 manželů Palatkových následující nemovitost:

 • Spoluvlastnický podíl 3/8 na nemovitostech zapsaných na LV č. 169, katastrální území Věteřov:- 558/1 – orná půda
  – 559/1 – orná půda
  – 2799 – zahrada
  – 2907/3 – orná půda

  vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, k. ú Věteřov, na LV č. 169

Pozemek parc. č. 558/1, k. ú. Věteřov o výměře 662 m2 je v KN evidován jako orná půda. Ve skutečnosti se jedná o úzký pozemek orné půdy, podlouhlého tvaru. K datu ocenění je pozemek v celé své ploše volný, nezastavěný, není oplocen a není od sousedních pozemků nikterak oddělen. Pozemek tvoří s přilehlými pozemky soubor zemědělsky využívaných
pozemků.

Pozemek parc. č. 559/1, k. ú. Věteřov o výměře 338 m2 je v KN evidován jako orná půda. Ve skutečnosti se jedná
o pozemek orné půdy, podlouhlého tvaru. K datu ocenění je pozemek v celé své ploše volný, nezastavěný, není oplocen
a není od sousedních pozemků nikterak oddělen. Pozemek tvoří s přilehlými pozemky soubor zemědělsky využívaných pozemků. Oceňovaný pozemek parc. č. 559/1 je od oceňovaného pozemku parc. č. 558/1 oddělen pozemkem parc. č. 3067, který je přístupovým pozemkem ve vlastnictví obce Věteřov.

Přístup k výše uvedeným oceňovaným pozemkům je umožněn prostřednictvím nezpevněné polní cesty na pozemcích parc.
č. 3067 (ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace) ve vlastnictví obce Věteřov a parc. č. 3061/1 (evidován. v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha) ve vlastnictví České republiky, Lesy České republiky, s.p..

Pozemek parc. č. 2799, k. ú. Věteřov o výměře 1 834 m2 je v KN evidován jako zahrada. Ve skutečnosti se jedná o úzký podlouhlý pozemek, na kterém se nachází stromoví jedinci. K datu ocenění je pozemek v celé své ploše volný, nezastavěný, není oplocen a není od sousedních pozemků nikterak oddělen.

Přístup k oceňovanému pozemku je umožněn prostřednictvím nezpevněné polní cesty na pozemcích parc. č. 3051/1 (evidován v druhu pozemku ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha) ve vlastnictví České republiky, Lesy České republiky, s.p. a parc. č. 3051/3 (ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda) ve vlastnictví obce Věteřov.

Pozemek parc. č. 2907/3, k. ú. Věteřov o výměře 614 m2 je v KN evidován jako orná půda. Ve skutečnosti se jedná o obdélníkový pozemek, na kterém se nachází stromoví jedinci a vinná réva. Dle leteckých map je v severním rohu pozemku situována drobná stavba zahradního domku o zastavěné ploše do 15 m2. K datu ocenění není pozemek od sousedních pozemků nikterak oddělen, avšak je součástí souboru pozemků, jež jsou oploceny.

Přístup k oceňovanému pozemku je umožněn prostřednictvím nezpevněné cesty na pozemku parc. č. 2939 (evidován v druhu pozemku lesní pozemek) ve vlastnictví České republiky, Lesy České republiky, s.p..

OBVYKLÁ CENA DLE ZNALECKÉHO POSUDKU BYLA STANOVENA NA 30.900 KČ.

 

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele / soudu.

Nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz nebo tel. č. 224 947 055, 736 537 676.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  17.05.2024 21.06.2024 Středočeský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 16.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  16.05.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!