podíl na pozemcích

Značka: KSOS 40 INS 26606/2019 Vítkovský

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

22.11.2021
22.12.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOS 40 INS 26606/2019 u Krajského soudu v Ostravě.

 

Předmět prodeje:

– spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na pozemku parc. č. 1309/77, orná půda, o výměře 3 024 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 688 pro obec Štramberk, k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín

– spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. 2742/43, orná půda, o výměře 7 379 m2, zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 2678 pro obec Štramberk, k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín,

vše zapsané v soupisu majetkové podstaty ze dne 5. 6. 2020 v části I. pod poř. č. 1 a č. 2.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Minimální cena byla stanovena dle znaleckého posudku:

LV 688 – pozemek parc. č. 1309/77, spoluvlastnický podíl 1/2 – 38 000Kč,

LV 2678 – pozemek parc.č. 2742/43, spoluvlastnický podíl 1/3 – 60 000Kč.

Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 22.12.2021 na adresu: i.forman@seznam.cz Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

 

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) označení položek a nabídku kupní ceny.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce vyrozumí o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.05.2024 23.06.2024 Pardubický kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 30.06.2025 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.05.2024 21.06.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!