podíl na pozemku 1/15 k.ú. Bohuslavice nad Úpou

harvan.j@seznam.cz

podíl na pozemku 1/15 k.ú. Bohuslavice nad Úpou

V rámci insolvenčního řízení KSHK 35 INS 5146 / 2020 nabízíme k odkupu nejvyšší nabídce

  • spoluvlastnický podíl 1/15 na parcele 415/3 v k.ú. Bohuslavice nad Úpou, zapsáno na LV č. 80, Celkový výměra pozemku 1875 m2  – trvalý travní porost.

Prodej bude realizován nejvyšší nabídce. IS si vyhrazuje právo odmítnou veškeré nabídky bez udání důvodu.

Konečné zpeněžení podléhá udělení souhlasu insolvenčního soudu.

Nabídky je možné zasílat na podatelna@insolvenceharvan.cz

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Bohuslavice, Trutnov, Česko

Kraj:

Kraj Vysočina, Královehradecký kraj, Olomoucký kraj

Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

07.04.2021
31.12.2021


Informace o zadavateli

Jakub Harvan harvan.j@seznam.cz Sobotecká 455, 511 01 Turnov, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty