Podíl o velikosti ¼ obec Duchcov

Značka: KSUL 44 INS 1301/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Bílinská 586, Duchcov, Česko

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

27.12.2021
28.02.2022

Jako insolvenční správce dlužníka Ivo Koželuha v řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 44 INS 1301/2019 po předchozím schválení přímého prodeje zajištěným věřitelem FÚ pro Ústecký kraj nabízím k prodeji:

– spoluvlastnický podíl o velikosti ¼ na pozemku parc. č. 368, o výměře 169 m2 , zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Duchcov, č.p. 586, bydlení, nacházející se na katastrálním území Duchcov, obec Duchcov, vedeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, vše zapsáno a LV č.16

za následujících podmínek:
a) kupní cena bude v celé výši složena na účet insolvenčního řízení při podpisu kupní smlouvy
b) vybrána bude nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou s výhradou odmítnout všechny nabídky udání důvodu
c) zájemce v nabídce uvede zejména přesné identifikační údaje své osoby a navrhovanou cenu
d) náklady spojené s prodejem věci nese kupující, taktéž náklady spojené s převzetím věci
e) minimální cena dle znaleckého posudku je stanovena na 650.000,-Kč

Nabídky zasílejte nejpozději do 28.2.2022 na adresu insolvenčního správce: Michal Šimků, Šítkova 233/1, 110 00, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky ID: wmks9xb nebo na email: insolvence@aksd.cz


Informace o zadavateli

Michal Šimků insolvence@aksd.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!