Podíl o velikosti 1/2 k.ú. Nový Telečkov

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: {49.32089356580855,15.936020778157038}

Kraj: Kraj Vysočina

Nemovité věci

04.01.2022
28.02.2022

Jako insolvenční správce dlužníka Romana Valíka v řízení vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 45 INS 29341/2019 po předchozím schválení přímého prodeje insolvenčním soudem nabízím k prodeji:
-spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 54/1 – trvalý travní porost, o výměře 515 m2, zapsaný na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, k.ú. Nový Telečkov, obec Nový Telečkov
za následujících podmínek:
a) kupní cena bude v celé výši složena na účet insolvenčního řízení před podpisem kupní smlouvy
b) vybrána bude nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou s výhradou odmítnout všechny nabídky udání důvodu
c) zájemce v nabídce uvede zejména přesné identifikační údaje své osoby a navrhovanou cenu
d) náklady spojené s prodejem věci nese kupující, taktéž náklady spojené s převzetím věci

Nabídky zasílejte nejpozději do 28.2.2022 na adresu insolvenčního správce: Michal Šimků, Šítkova 233/1, 110 00, Praha 1 nebo prostřednictvím datové schránky ID: wmks9xb nebo na email: insolvence@aksd.cz


Informace o zadavateli

Michal Šimků insolvence@aksd.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.06.2024 01.06.2026 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 18.07.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 20.07.2024 Ústecký kraj 30000 Kč Nejvyšší nabídka
  20.06.2024 31.07.2024 200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!