Podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 3237 (vinice) v kat. území Lechovice

Značka: KSBR 33 INS 10222/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

07.04.2020
07.04.2021

Insolvenční společnost v.o.s., insolvenční správce dlužnice Simony Königové, sp. zn. KSBR 33 INS 10222/2019, nabízí k prodeji nemovitou věc z majetkové podstaty dlužnice, a to:

 • Podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 3237 (vinice) v kat. území Lechovice, obec Lechovice, okres Znojmo, zapsáno na LV 202.

Znalecký posudek nelze z technických důvodů nahrát na server, pro zaslání zašlete dotaz na vrtek@insolvencnispolecnost.cz (cena obvyklá dle znaleckého posudku činí 33 000,- Kč).

Prodej bude uskutečněn za následujících podmínek:

1) prodej nejvyšší nabídce;

2) kupní cena bude uhrazena před podpisem nebo nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

3) kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 20 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

4) kupující uhradí daň z nabytí nemovitých věcí;

5) insolvenční správce si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu se žádným subjektem bez uvedení důvodu.

Nabídky (a případné dotazy) zasílejte na e-mailovou adresu vrtek@insolvencnispolecnost.cz, a to nejpozději do středy 22. 4. 2020.

Informace o zadavateli

Insolvenční společnost v.o.s. office@insolvencnispolecnost.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  01.03.2024 04.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 31.03.2024 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.03.2024 01.04.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.02.2024 30.06.2024 Olomoucký kraj 7000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!